Jaarverslagen -AJPK 16-17-18-19 -  beleidsplan 20-23
Beleidsplan Kerkgenootschap AJPK 2020.d

Microsoft Word document 125.1 KB

Download


ajpk nederland jaarverslag 2019.docx

Microsoft Word document 13.8 KB

Downloadajpk nederland jaarverslag 2018.docx

Microsoft Word document 13.5 KB

Downloadajpk nederland jaarverslag 2017.docx

Microsoft Word document 12.3 KB

Downloadajpk nederland jaarverslag 2016.docx

Microsoft Word document 12.2 KB

Download
Ons team

Het betrokkenheid proces of bekrachtiging proces Wees een transformerende leider. Willen wij de wereld redden dan zullen wij moeten veranderen. Door het zelfde te blijven doen, krijg je hetzelfde resultaat. Het is dwaas te denken dat je door hetzelfde te doen ineens een ander resultaat gaat behalen. Veranderen moet! Veranderen zorgt voor problemen. Een probleem zonder een oplossing is een aanklacht. Leer opbouwende kritiek. Vraag jezelf af "Wat denk je dat wij er aan kunnen doen?" Schep een lerende cultuur. Bied een veilige haven voor eerlijkheid.  Effectieve, eerlijke communicatie tussen leiders en zijn groep is essentieel voor groei - iedere week is een minimum. Hoe krijg je eerlijkheid in je organisatie? Vestig je verwachtingen – plannen, doelen en ambities. Vraag: wat is eerlijkheid. Laat het hen zelf ontdekken door te leren.  Schrijf alle punten op een flip-over.  Zet verwachtingen vast en bespreek de consequenties.  Als je besluit oneerlijk te worden, dan lig je er uit door je eigen keus. Hierin is geen verschil tussen vrijwilliger of voltijds..

Onze missie

Onze motivatie

Gemeentebouw  Waarom wij door wijsheid en verstand de feiten gebruiken om plannen te maken? Omdat het de Bijbelse weg is.   “ de HERE heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld,” (NBG51) Spr 3:19 “ De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid.” (SVV Wijsheid, Verstand, raad en kennis brengt oogst. Spr 24:3-4 “ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd; door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit.” (NBG51) Spr 24:3-4 “ Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd; En door wetenschap worden de binnenkameren vervuld met alle kostelijk en liefelijk goed.” (SVV) overleg, feiten, raadgevers en plannen Spr 15:22-23 “ Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd! ” (NBG51) Spr 15:22-23 “ De gedachten worden vernietigd, als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan. Een man heeft blijdschap in het antwoord zijns monds; en hoe goed is een woord op zijn tijd!”  Wijsheid, verstand, raad en kennis. Jes 11:2 “ En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;” (NBG51) Jes 11:2 “ En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.” (SVV)  Wijsheid Bouw Wijze plannen maken   Verstand Vestigen Nuchter verstand  Kennis Rijkdom Feiten Denk: Kijk naar de feiten en je verwachting. Indicators/ eerlijkheid - wat is nu echt het probleem? Vraag: Hoe los je dit op? Vraag raad aan anderen.

.